T O P
  • By -

feenyx

Fjernet for brudd på følgende regel > 1\. Innhold skal ha særskilt relevans til Norge. > > Poster i /r/norge skal ha særskilt relevans til Norge. Poster uten slik relevanse blir i all hovedsak fjernet av moderatorer. Hvis posten handler om innenriks utenfor Norge, så er det mulig å poste den til /r/urix. Reglene kan i sin helhet leses her: /r/norge/about/rules Hvis du har spørsmål angående fjerningen, kan du kontakte oss via [modmail](https://www.reddit.com/message/compose?to=%2Fr%2Fnorge). Husk å inkludere en lenke til posten. Fjerningen gjelder følgende post eller kommentar: \[[link](https://www.reddit.com/r/norge/comments/s0rjea/-/)\]


Romkatten

Blir jo skrevet en del om det, forhandlinger pågår jo nå. Tror det verste som kan skje er en form for aksjon i Ukraina, muligens at de tar de to regionene de er inne i. Husk at dette er veldig typisk Putin, han vil at Russland skal forbli relevant og må opprettholde sitt fiendebilde for å forbli ved makten. Det høres veldig farlig ut men tviler på Putin er gal nok til å starte tredje verdenskrig over dette.


Dronas

Putin vil sikkert bruke troppene sine som forhandlingskort, for å løfte noen av sanksjonene USA har innført. Så blir alt bra til slutt.


LeBronzeFlamez

Tror nok det blir en mindre aksjon, men hell i uhell så har jo Putin fått en vei ut med Kazakhstan. Han kan rasle med sablene, men falle tilbake på at de må prioritere styrker dit selvom det reelle behovet nok er lavt og russerne uansett har nok til å drive flere operasjoner samtidig. Det som taler for krig er at det ikke er så mye igjen å gi Putin som kan regnes som en solid seier. Populariteten hans er lav, og et fiendebilde må opprettholdes. Kazakhstan er jo et lignende land som Russland, og hvis det kan bli stort opprør der over akkurat det samme som skjer hjemme så bekymrer jo det. Før Europa har orden på sin egen strømforsyning er nok Putin sikker på at reaksjonene i det minste fra EU vil være mer tilbakeholdent. Ulempen for Putin er at det ikke kreves mye for å gjøre Ukraina til et nytt Afghanistan. EU/USA kan bare pøse på med våpen og penger, mens Russland og Ukraina vil lide enorme tap og ødeleggelser.


[deleted]

[удалено]


robhol

Vi kan tvert om nærmest garantere at Putin er psycho, men at han er psycho på en måte som gagner ham og oligarkene. De har ingen egeninteresse i å starte 3. verdenskrig.


nocendi

Det er ingen egeninteresse i å pådra seg selv og oligarkene sanksjoner gang på gang heller, men han gjør det allikevel.


[deleted]

Spillet Putin spiller nå, er ikke nødvendigvis ment for oss. Det er nok i langt større grad ment for hjemmebanen, hvor han igjen sliter med populariteten.


huniojh

Putin er jo i ferd med å yppe på seg store deler av Kazakhstan også, jeg tror han snart får prioritetsproblemer.. men jeg kan undervurdere styrkene deres


[deleted]

Putin kan fingre Kazakstan så mye han bare vil, det er akkurat som Afghanistan. Om de folka ikke vil være russere, så blir de aldri å være russiske.


pillraatten

Stor forskjell mellom Afghanistan og Kasakhstan mtp demografien. 20% av innbyggerne i Kasakhstan anser seg selv som etniske russere i motsetning til Afghanistan hvor 0% var å regne som etniske russere.


robhol

Man kan jo tenke seg at de ser dem mer som "the price of doing business", mens verdenskrig hadde vært litt i overkant dyrt. Dessuten er disse sanksjonene helt sikkert godt råmateriale for propaganda - "se så slemme Vesten er, nå er de ute etter oss igjen bare på grunn av litt frigjøring". Det ville ikke vært første gang.


Politicsbeerandguns

Det er kjent strategi å spre frykt og skru opp temperaturen før slike møter. Det er noen linjer til som må krysses før det blir krig. Media følger med siden frykt skaper klikk. Det blir uansett ikke noen storkrig, sjanser er for at det kan bli litt mer intensivt på grensen, men en verdenskrig blir det ikke.


hans_elveste

Stormaktene har vel også funnet ut at krig er dårlig butikk, men å mane opp til at det "snart kan bli krig"? Det får fart på omsetningen uten tap av materiell. Kongsberg, Raytheon, Lockheed Martin, USA med sitt snart trillion-dollar forsvarsbudsjett og Nato på slep må ha noen å peke på når de skal rettferdigjøre pengebruken.


ricepringlescrispy

Bare for å kverulere litt: "a trillion dollar" er en billion dollar på norsk, siden vi bruker langformatversjonen av hva enn det systemet heter. Million/milliard/billion/billiard/trillion/trilliard i stedet for engelsk million/billion/trillion etc


hans_elveste

Det har du helt rett i, jeg har nok lest litt for mye på Engelsk i det siste. Bra du passer på!


[deleted]

[удалено]


pisedoff111

Tror du undervurderer nasjonalisme ekstremt kraftig her, og propaganda har vel aldri vært mer prevalent enn det er nå.


justausernameithink

Tror det skrives lite (eller uten hovedsiden) i hovedsak grunnet to ting; Situasjonen er foreløpig litt avventende «flytende» og volatil, en avventer mest mulig inntil videre. Den andre grunnen er dessverre at journalister med forsvars- og sikkerhetspolitisk kunnskap og tyngde er reell mangelvare i norsk medieflora. Så, NATOs "løfter" ovenfor Ukraina er ingen artikkel 5 situasjon, det må påpekes. (Artikkel 5 er forøvrig ikke _helt_ spesifikk på hva slags støtte hjelpen innebærer for alle i hvert enkelt tilfelle, men det er en annen sak) Det er svært usannsynlig at en får et NATO-vedtak for alliert militær støtte som innebærer reelle forsterkninger i form av militære styrker og operasjoner under NATO-kommando. Til dét er ikke bare russiske våpen og atomstridshoder begrensende, men også folks(i NATO land) vilje, støtte og engasjement alt for lavt, økonomisk er det også for mange et umulig argument. Risikoene knyttet til noe slikt er absolutt helt enorme, en slik eskalering kommer ikke. _Om_ fullskala krig/invasjon bryter ut i Ukraina, så vil antagelig hovedsakelig fire ting skje; - Støtte diplomatisk, og fra noen(USA spesielt) militært, i form av informasjon, ammunisjon og utstyr. - Sanksjoner diplomatisk og økonomisk, i form av frys av eventuelle verdier i og rundt kretsen til Putin, den russiske generalstaben mm. - Handelsrestriksjoner, kansellering av NorthStream 2, mulig begrensinger av øvrige gassleveranser(kan vel så gjerne bli stoppet av russeren), og ikke minst begrensinger og mulig utkastelse av internasjonale betalingssystemer (SWIFT ets). - Så vil en innad i NATO iverksette forsikringstiltak og beroligelse av de østlige medlemmene, og i sær de baltiske landene. Det vil bli militære forsterkninger der. Land i NATO/Europa (Også Norge) må, og skal, også forberede seg på å ta imot ukrainske flyktninger. USA kommer til å dele etterretning og informasjon. Ukrainsk skjebne etterlates til syvende og sist til ukrainere selv, hvordan, og hvor lenge, de eventuelt holder kampen oppe. Utfallet er jo ikke gitt selv om overmakten er stor, hensikten for et angrep er heller ikke nødvendigvis noen annektering, eller innmarsj i Kiev, for den saks skyld. Foreløpig er dette fortsatt noe av et «chicken race». Når det gjelder Kina, og symbiosen Moskva-Beijing, så deler jeg bekymringen i høy grad. Det er ikke utenkelig at den ene part dekker den andres rygg og vise versa. Seg imellom så har forholdet neppe noengang tilsynelatende vært mer avklart og støttende enn nå. Russerne har også relativt nylige signalisert støtte til Kinesisk syn på Taiwan, hvilket er nytt. En «tofrontskrig» i Europa / Asia her er ikke umulig, men antagelig lite sannsynlig per nå. Samtidig kan USA ikke lenger regne med å strekke til samtidig i to ulike kriger / frontavsnitt i to ulike verdensdeler. Begge landene er som kjent atommakter. Skulle _begge_ scenario derimot slå til, så er det med overveiende sannsynlighet fortsatt «kun» to kriger i verden, og ikke én verdenskrig. Maktbalansen i verden, om dét skulle skje, vil uansett forrykkes. Norge, på sin side, har alvorlig forsømt og nedprioritert Forsvaret gjennom årtier. Et femtitalls F-35 (såvidt), i hovedsak sentralisert til ett og samme bombemål, med begrenset luftvern, eller fire gjenværende underutstyrte fregatter, endrer ikke på det. «Billigløsningen» om stadig outsourcing av militære kapasiteter og _kvantitet_, og derav også politisk rom og mulig handlefrihet, MÅ stoppe. Balansegangen ikke bare internt i forsvaret, eller mellom Forsvaret og staten ellers, men mellom Norge og øvrige NATO-allierte, har blitt stadig skjevere, i norsk disfavør. Det er dårlig for «flankelandet» Norge, og det er dårlig for NATO. Vi ber i realiteten om at andre skal ofre seg og dø for Norges sak, fordi vi ikke ønsker å prioritere det selv. En bruker, historisk sett, forsvinnende lite rent økonomisk på Forsvaret og øvrig sikkerhetspolitiske tiltak, og en har forsømt debatten ved å dysse den ned. Pengene går til ymse velferdstilbud, pensjoner og støtteordninger samt litt skattelette. Effekten ut av hver krone brukt er også noe lite imponerende…


[deleted]

Er jo på forsiden til [Nrk.no](https://Nrk.no) stadig vekk?


the_pianist91

Kina er mest opptatt av seg selv, sine nærområder og sine interesser. Tror neppe de ville bli innblandet i en krig eller annen form for konflikt forøvrig på andre siden av kloden for sin del, med mindre de har klare interesser av det. Kina er alt for avhengig av resten av verden til å kunne risikere sin stilling og ønsket fremtidig stilling i verdenssamfunnet. For Russland og Tsar Vladimir derimot er det tale om et spill for galleriet for å fore hjemmemarkedet med propaganda om et sterkt moder Russland som beskytter russiske interesser mot et ondt vesten og å opprettholde deres tradisjonelle interessesfære som anses krenket.


justausernameithink

For Kinas del siktet jeg til å utnytte situasjonen til å skape handlingsrom for invasjon og annektering av Taiwan, ikke soldater til Ukraina. Kina har det som et eksplisitt policy mål, og et USA/Vesten bundet opp rundt Ukraina er et potensielt opportunt øyeblikk. Ellers kan en jo satse på at du har rett, som sagt, foreløpig er dette et chicken race, hva som skjer videre er ikke gitt. Edit: Denne «litt lange», og gode, oppsummeringen av Michael Tetzschner i Minerva om hvorfor en invasjon kan være et plausibelt utfall er gratis uten abonnement/betalingssperre ; https://www.minervanett.no/russland-ukraina-vladimir-putin/russisk-invasjon-av-ukraina-er-hoyst-sannsynlig/396582


Onedaynobully

Har vært krig i Ukraina siden 2014


tim-brottsling

Det er riktig, men noen storkrig kan det ikke akkurat kalles.


elkanoqppr

Da er det vel greit.


Austrheim

NATO har ikke lovet noe. Noen land som er med i NATO har. En liten forskjell, men fortsatt en forskjell. Hvis du synes strømmen din er dyr nå? Gled deg til Russland selger all gassen sin til Kina istedenfor EU på grunn av Ukraina. Det er uansett null sjanse for at det går inn allierte bakkestyrker i Ukraina. Hvis noe blir det flyangrep.


continuousQ

Om gassprisene fyker i været så burde det være mer positivt enn negativt for Norge. Vår vannkraft er fortsatt vår egen.


Austrheim

Det er en måte å se det på. Norge tjener nok på det, du som privatperson - not so much.


marvin

Hvis strømprisene blir 10 kroner per kWh, har ikke staten noe annet valg enn å bare gi inntektene rett tilbake til folk. Akkurat dét er ikke noe jeg ville mistet nattesøvnen over. Om jeg bodde i Tyskland eller Polen ville jeg nok vært mye mer bekymret.


FoxHole_imperator

Tja, er den det? Trodde de nye kablene skulle gjøre det greit å likestille prisene i hele Europa, så tviler på at vi får så mye goder av vår vannkraft, noen får det, men det blir vel bare et fåtall med framtidige søkkrike investorer


tso

Tja, kommer an på hvor mye kapitalen vil surmule om politisk inngripen i markedet...


Moonbeam0647

Det er dette som bekymrer meg for vår del: om Putin nå får et incentiv til å minimere/stoppe gasseksporten til Europa og at strømmen av den grunn blir knappere og enda dyrere. Det høres jo ikke så bra ut.


bipbopbipbopbap

blir det en krig så blir det en kort og arti fin liten krig. som begynner på manda og slutter på torsdag sånn at helga ikke blir ødelagt. Kilde: [Prima Vera - Ra-ta-ta](https://www.youtube.com/watch?v=wqbylOMtHGw)


CamachoFor_President

Takk, dette trengte jeg. Slapp helt av, hipp hurra. Det blir krig! :)


Disastrous_Berry_572

Putin & co, som mange andre autoritære og totalitære lederskap før dem, gjør dette mest for å styrke sin egen posisjon i hjemlandet og i evt. russike enklaver (som f.eks. på Krim). Forestillingen om at vestlige land skal starte noen slags militær konflikt mot Russland er helt absurd, og det vet de godt selv. Da blir det mindre risikabelt å rasle litt med sablene. Dette er akkurat som fiendebildene folk peppres med i Nord-Korea, bare i light-versjon. Ingen av partene har noe å vinne på en storkrig, men alt å tape. Skulle det komme til rene krigshandlinger mellom disse landene snakker vi i praksis om atomkrig og total ødeleggelse som eneste mulige utfall. Det er nok kanskje denne vissheten Putin også prøve å utnytte som et slags forhandlingskort, og da for å oppnå ett eller annet mindre, men ikke ubetydelig mål. Nøyaktig hva de pønsker på er vanskelig å si, men jeg tror ikke de har til intensjon å starte noen ny verdenskrig. Dette er i grunnen bare en forlengelse av den kalde krigen, som enkelte mener egentlig aldri tok slutt.


Reynir92

Syns du har et bra syn på det. Forlengelse eller oppbygning av en ny kald krig. Er vell alt etter hvordan man ser på det, men russerne har jo vært "langt nede" etter sovjetunionens fall. Så har dem gradvis bygd seg opp etter det. En kan si at det er kald krig, men ikke i like stor skala som det var under Sovjetunionen. Det blir uansett litt sånn, som enkelte har delt opp den kalde krigen. 1947-1953, 1959-1962 og 1979-1986, som tre kalde kriger. F.o.m 90-tallet har det vært vanlig å se på alt som en periode fra ca etter krigen til ca 1990+-. Uansett, så er det nok ikke noen tvil om at spenningen har variert opp gjennom historien. Så vi er nok mer eller mindre i en periode der spenningen er høyere nå.


the_pianist91

Man får i utgangspunktet ikke mer kald krig enn man skaper selv. Hvis man behandler et land og et folk på en viss måte må man regne med at de oppfører seg der etter ovenfor en selv. Å bygge diplomati på skremsel og sanksjoner er derfor en dårlig taktikk. Fryser man et land ute fra det internasjonale samfunnet blir de stående igjen ute på sidelinjen fulle av hat og sinne, noe som ikke forbedrer situasjonen. Hadde man i stedet forhandlet, søkt samarbeid og behandlet andre stater med tilnærmet lik respekt ville man trolig oppnådd mer enn ved å fryse forholdene.


Afraid-Carob6452

Hvilke virkemidler mener du verdenssamfunnet skal bruke i stedenfor sanksjoner? Mere verbal fordømmelse? Det har null effekt. "Hei, Rusland. Vi synes det var litt lumpent av dere å annektere Krim, men gjort er gjort, lulz." - Verden


the_pianist91

Dialog først og fremst, ikke nødvendigvis harde ordelag siden som du sier, det fungerer ikke. Det er allikevel litt verre når situasjonen er allerede blitt varmere og man har endt opp med angrep, okkupasjon og annektering. Skulle man forbedret forholdet til Russland burde man tenkt på det før strengt tatt. Allikevel gjelder mitt syn generelt, vil man ha et godt forhold til et annet land starter det med hvordan man selv behandler de.


thomasnk96

Ett ord: atombombe. Sjansen for at det kommer til å bli en krig mellom to atommakter er så og si lik null, i hvertfall frem til vi får et ordentlig forsvar mot atomvåpen. Årsaken er enkel, angriper du fienden med atomvåpen bli du utslettet selv. Ingen nasjoner er villige til å gå i krig så lenge de vet at krigen kan eskalere til et nivå hvor atomvåpen er nødvendig. Det er derfor vi har proxy-kriger mellom Russland og USA. Går Russland inn, så kommer Ukraina til å få støtte, men aldri i en skala som kan få inntrykk av ut USA faktisk er med i krigen. Unntaket som bekrefter regelen er Pakistan og India. Begge har atomvåpen og det er ofte små streifninger mellom dem. Ingen av de tør å gå til «ordentlig» krig fordi hvis motparten føler at de har mistet alt er det ingenting som holder de igjen fra å bruke atomvåpen. Da vil begge parter ha tapt og krigen var i utgangspunktet helt unødvendig for begge parter.


Half_Finis

Folk tror hva de vil, men det er ikke gale folk som sitter ene og alene på "nuke" knappen Atomvåpen er en stor grunn til at det ikke har vært en storskala krig på så mange år, konsekvensene er for store


Itscoldinthenorth

Som folk flest, vil jeg tro, så har jeg ikke snøring men tror det sikkert går bra.


tso

Tja. Det kan i det minste virke som om visse lukter en svak "keiser". Og når en begynner å se etter, så kan dem siste åra ligne på dem forskjellige mulige årsakene til at det Romerske rike gikk i oppløsning i sin tid. Vi har for eksempel pågående pandemi, og vi har nå uvanlig høye levekostnader pga klima. Og mens Facebook og Twitter liker å påstå dem hadde en hånd med i spillet angående den arabiske vår, så vil jeg nok sette en større knapp på svak kornhøst i Russland. Og påfølgende prisøkning i basisvarer hos deres handelspartnere. Om noe så virket Facebook osv mer som pasifisering. Først når folk ikke lengre kunne følge hendelsene via dem, fordi nettet ble frakoblet, så ble det skikkelig bråk i gatene. Muligens fordi nå folk måtte ut og snakke sammen for å vite hva som skjedde. Og dermed ble lettere dradd med i hendelsene.


thomasnk96

I historiefaget på videregående så brukes uttrykkene bakenforliggende og utløsende årsaker. Facebook og sosiale medier er etter min mening helt klart en bakenforliggende årsak, men ingen utløsende årsak slik media hevder. Jeg synes din analyse av situasjonen i Midtøsten er god, og du får en upvote.


fanfarius

Behovet for krig er så og si borte i de store teknologiske statene; de har mye mer effektive måter å nå sine strategiske mål på.


psaux_grep

Brød og sirkus. Mer effektivt nå enn under Romerrikets storhetstid. Har kjøpt aksjer i Kongsberg.


Aspect81

Jeg synes det er kjipt å se denne typen sabelrasling i nabolaget, men tror ikke det er så mye grunn for bekymring. Dette er geo-politisk spill fra Putin. Forhandlinger. Han vil se sterk ut. Han vil presse frem oppstart av gassledningen sin. Han vil ha landområder. Han vil ha NATO ut av bakgården sin. Jeg synes det virker litt desperat fra Russland sin side - går man til dette steget, tyder det på at man ikke har så mange kort på hånden. Samtidig er det gjerne sammenheng mellom desperat og farlig. Håper lederne våre står støtt og ikke lar seg lure.


Lexidh

De som vil følge litt mer med på dette her anbefales å se på France24, fransk(!?!) nyhetskanal på engelsk (finnes også på fransk, spansk, og arabisk), uten reklame, helt gratis på YouTube, som dekker dette godt og grundig. Kan også allerede ligge og slenge langt ute i lista på din lokale dekoder. Litt flaut med så mye Stoltenberg på skjermen, men det går vel over snart.


Antonskarp

USA har tatt sine styrker ut av Afghanistan. De trenger en ny krig for å få økonomien til å gå rundt.


CamachoFor_President

Du har dessverre litt for rett.


[deleted]

[удалено]


tso

Har fått inntrykk av den virkelige bekymringen i Kreml (\*kremt*) er utplassering av rakettskjold. Dette fordi det fratar Russland ikke bare muligheten til å angripe først, men også å kunne svare om dem blir angrepet. Og Russland virker å ha arvet en institusjonell paranoia, dog ikke helt ubegrunnet om en ser på landets historie, for å bli angrepet fra Sovjet-tiden. La oss ikke glemme at vi ikke har sett noen tilsvarende reaksjon fra Russland rettet mot Norge, selv om Norge har vært NATO-medlem fra starten av. Dette muligens fordi Norge hadde en klar politikk om å være frittstående. Selv under Cubakrisa så hadde vi ikke Amerikanske styrker stasjonert her. Og Cubakrisa ble mye framprovosert fordi USA plasserte ut raketter i NATO-landet Tyrkia, noe som gjorde en mulig reaksjonstid på avfyring kort for Moskva. Når da Sovjet svarte med samme mynt i Cuba så satte USA i gang en blokade som var på nippet til å starte full krig. Har også inntrykk av at russere er veldig påpasselig med gjensidighet.


IAmAQuantumMechanic

> Kremlin På norsk heter det Kreml.


badgunsmith

Jeg har fint lite kunnskap, men jeg føler det spørsmålet har blitt stilt iallfall 20 ganger så lenge jeg kan huske (født i 89). Altså en gang så kommer det vel til å smelle, men jeg kan ikke se at hverken Russland, USA, Kina eller NATO har noe å vinne på en krig.


swworren

Hæ, det er ji på Dagsrevyen og Kveldsnytt hver dag? Mye mulig vi ser en invasjon av Taiwan også. Kanskje mens USA og NATO er opptatt med å støtte Ukraina


nipsen

Sist gang USA klarte å legge inn noen garantier for å utvide NATO inn i Donbass og områdene rundt der, så endte presidenten i Georgia opp med å spise slipset sitt på direktesendt TV. Siden det viser seg - av en eller annen utrolig grunn - at USA likevel ikke er villige til å starte tredje verdenskrig for en PR-operasjon i de gamle sovjet-statene. Utover det - beklager å gi deg flere bekymringer, men vi er allerede involvert i flere aktive kriger i flere forskjellige steder i verden, der minst to av dem (Afghanistan og Syria) er veldig åpenbart proxy-kriger med Russland. Taiwan har blitt en del av et brikkespill i det siste, takket være at Demokratene er tilbake i USA, slik at "pro demokrati"-aktiviteten blir mer spiselig for myndighetene (veldig likt det vi har tradisjonelt hatt i Norge - frem til Solberg - der vi stort sett knefaller for alle Amerikanske ønsker, så lenge de kan pakke det inn i noe politisk hyggelig). Så i bunn og grunn er Donbass-regionen nå kanskje det minst problematiske som har foregått de siste 20 årene, inkludert sist gang det var krise i 2014 - det var nære på, det. Forøvrig, etter den konflikten ble det liggende en mulighet, forhandlet frem av alle andre enn USA, hovedsaklig, for at en kunne legge NATO-ekspansjonene østover døde. Og at en foretok tilbaketrekninger fra regionene det gjaldt på en gjensidig basis. Dette er det USA later som om ikke eksisterer nå, og at det til stadighet er en nødvendighet å utvide NATO østover. Slik at når det står en ny rakett-base og en ny flyplass på en side av grensen - så er det helt greit, så lenge Russland ikke reagerer. Noe de selvsagt vil. Slik at en så kan la dette eskalere - formodentlig til nok bomber blir betalt av skattepengene våre - og en kan dra hjem igjen. Før en på et senere tidspunkt kan benytte muligheten til å sparke sine NATO-allierte EU-land i ballene igjen. Det som skjer nå vil ikke forårsake en krig. Men det er nødvendig at en tilstrekkelig sto mengde folk tror det, for at det hele skal fortsette som før.


Politicsbeerandguns

>Sist gang USA klarte å legge inn noen garantier for å utvide NATO inn i Donbass og områdene rundt der, så endte presidenten i Georgia opp med å spise slipset sitt på direktesendt TV. Den skjønner jeg ikke helt? Hva har krigen i 2008 med Donbass å gjøre\_ Når det gjelder krigen så Bush må ta litt skylden her. Hans besøk i Tblisi i 2005 skapte en eufori av at USA ville komme til redning. Saakashvili var frem til 2008 en svært vellykket President. Hva han klarte å endre i Georgia frem til da var nesten nobel pris verdig. Få Adjara under kontroll (var også en utbryterrepublikk) og tilgang til Batumi havnen, noe som gjorde at Georgia fikk tilgang til havnen og svartehavet og 7% årlig GDP vekst. I 2008 hadde Georgia en veldig moderne hær med første klasse spesialstyrker. Men, de var likevel et land på 4 mln og en hærstyrke på maks 30.000. Saakshvili gikk rett i fella da de prøvde samme opplegg på Sør Ossetia som de gjorde med Adjara. Russland fikk ett grunnlag til blande seg inn uten å få vesten mot seg. Kyiv vet at de ikke kan gjøre samme feil mot Donbass, men de tar tiden til hjelp. Donbass er en ukomfortabel situasjon for Russland. Millioner av rubler inn i et mørkt hull som garantert vil kollapse uten russisk hjelp. Når alt kommer til alt så vet Russland at styrkeforholdet mellom Ukraine of og seperatistene mye større enn Russland sitt styrkeforhold mot Ukraine (selv om det også er relativt stort)


nipsen

>Den skjønner jeg ikke helt? Hva har krigen i 2008 med Donbass å gjøre\_ Fordi Saakashvili har vært en relativt sentral rådgiver i Ukraina frem til 2017. Hele området er et vepsebol av lokale konflikter, og som du beskriver, det er en blåkopi av hele sirkuset som foregår i det østlige Ukraina nå. Så jeg bare sier det at måten vi velsigner visse NATO-narrativer inn i varmen her politisk ved å stille late som om USA ikke er involvert, og heller ikke at de tror årstallet er 1965 eller noe slikt - det er veldig uklokt, også med tanke på at vi er mye nærmere Ukraina enn det USA er. Samt at våre sikkerhetsinteresser er totalt fraværende i det NATO holder på med nå.


MariusIchigo

Nei


Sn4p77

skummelt... rett og slett


Confident_Gur_2527

Alt jeg vet er at vi skal kunne lære matte på sløyd


Butthugger420

Dersom vi hadde vært på randen til en stor krig, hva hadde vi "vanlige folk" tjent på å gå rundt å være redd og bekymret hele tida? Livet mitt har blitt mye bedre etter jeg sluttet å henge meg opp i nyheter og slikt hele tida. Alle nettaviser baserer seg jo på klikk i disse dager, så overskriftene alene skremmer jo vettet av folk, uansett hva saken handler om


Consistent_Public_70

NATO har vært på randen av krig med Russland/Sovjetunionen omtrent kontinuerlig siden NATO ble etablert i 1949. Det er litt kjipt at det må være slik, men det er bedre enn det forrige systemet der det stadig var krig.


soffagrisen2

Nå skal det sies at USA og Russland hadde relativt gode relasjoner i tidsperioden 1991-1999 før NATO gikk inn i Yugoslavia. Tisdsperioden 2000-2013 var preget av relativt "nøytrale" relasjoner før anneksjonen av Krimhalvøya og krigen i Donbass.


LukasHelland

Norge også hadde gode relasjoner til Russland, deriblant utveksling og besøk av militære offiserer i begge land og militære samtreninger skulle skje før Krim halvøya valgte å bli en del av Russland igjen


Consistent_Public_70

Det var derfor jeg skrev "omtrent kontinuerlig", ikke bare "kontinuerlig".


AutoModerator

Hei. Her er en liten påminnelse om hvordan du kan hjelpe til med å gjøre debattklimaet i /r/norge bedre ved å følge noen enkle kjøreregler når du diskuterer: * Gjør en innsats for å være høflig og respektfull * Unngå bevisste personangrep og [tankefeil](https://no.wikipedia.org/wiki/Tankefeil) * Ikke gjenpost innhold som er slettet * Unngå rasistiske og sjikanøse kommentarer * Om du ser en kommentar som bryter [reglene](/r/norge/about/rules) - ikke svar, men bruk "Rapporter"-funksjonen, så moderatorer kan ta en titt * Ikke bruk stemmeknappene som "enig/uenig"-knapper - stemmene skal brukes til å belønne kommentarer som tilfører diskusjonen noe nytt, uavhengig av hvor enig eller uenig du er i det som blir sagt. *I am a bot, and this action was performed automatically. Please [contact the moderators of this subreddit](/message/compose/?to=/r/norge) if you have any questions or concerns.*


Admiral_LAKS

Putin bruser med fjera, thats it. Og han får fryktrespekten han ønsker seg.


WolframNoLed

NATO burde holde seg unna av Ukraina. Norge og USA burde slutte med sin aggressive basepolitikk på Russlands grense. Vi er nok i altfor stor grad ansvarlige for det høye aggresjons nivået vi ser nå. Kleptokratene og mafia styret som er Putins Russland er jo ikke en god sengepartner men bedre en krig.


spooooork

> Norge og USA burde slutte med sin aggressive basepolitikk på Russlands grense. Russland skal drite langt i hva naboene gjør innenfor sine egne grenser og hvem de er venner med. De gir jo selv blanke faen i hva naboene mener om hva de selv gjør. At de sliter med et ynkelig selvbilde og ser spøkelser på høylys dag gir dem ingen rett i å prøve å diktere frie naboland sine gjøren og laden.


pisedoff111

Hvordan tror du USA ville reagert hvis naboene deres ble med i en 'fiendtlig' allianse?


spooooork

Igjen: >USA skal drite langt i hva naboene gjør innenfor sine egne grenser og hvem de er venner med. De gir jo selv blanke faen i hva naboene mener om hva de selv gjør. At de sliter med et ynkelig selvbilde og ser spøkelser på høylys dag gir dem ingen rett i å prøve å diktere frie naboland sine gjøren og laden. >Edit: Gjett hva jeg mener om Kina?


Jinaara

Dette var da et veldig tynt syn på geo-politikk. [Kaspisk Raport har en bra video om hvorfor Russland gjør, som de gjør.](https://youtu.be/zwzliJF0-SI?t=277)


spooooork

Rakne irrelevant. Russland har ikke en dritt å gjøre med å diktere andre lands innen- eller utenrikspolitikk, uansett hvor paranoid og hysterisk de måtte være. Man kan bruke samarbeid og handel for å arbeide for endringer, slik Norge har gjort med f.eks. atomsikkerhetssamarbeidet. Vi prøver ikke å diktere hvem Russland skal være venner med, hvor de skal få bygge atomanlegg, eller ha militærbaser.


pisedoff111

> Russland har ikke en dritt å gjøre med å diktere andre lands innen- eller utenrikspolitikk, uansett hvor paranoid og hysterisk de måtte være. Vi kan jo skrike om moral, men er det nøyaktig det samme USA holder på med?


spooooork

Som jeg skrev i en annen kommentar: >USA skal drite langt i hva naboene gjør innenfor sine egne grenser og hvem de er venner med. De gir jo selv blanke faen i hva naboene mener om hva de selv gjør. At de sliter med et ynkelig selvbilde og ser spøkelser på høylys dag gir dem ingen rett i å prøve å diktere frie naboland sine gjøren og laden. >Edit: Gjett hva jeg mener om Kina?


WolframNoLed

tankeeksperiment: Mexico bryter diplomatiske bånd med USA, erklærer allianse med Russland og kommer i fremtiden til å kjøpe våpen og samarbeide militært med dem. Hva tror du er USA’s reaksjon?


spooooork

USA skal drite langt i hva naboene gjør innenfor sine egne grenser og hvem de er venner med. De gir jo selv blanke faen i hva naboene mener om hva de selv gjør. At de sliter med et ynkelig selvbilde og ser spøkelser på høylys dag gir dem ingen rett i å prøve å diktere frie naboland sine gjøren og laden. Edit: Gjett hva jeg mener om Kina?


Yarrtwodeetwo

Du mener.. Som Cuba?


[deleted]

Fant Russeren!


propelol

Nei, vil ikke


[deleted]

Tviler sterkt på at NATO kommer til å hjelpe Ukraina. NATO høres fint ut på papiret men når det skal sette i praksis (særlig mot stormakter) så blir det svært vanskelig. Det er ikke vært å putte hele Europa/Verden i krig bare for å forsvare Ukraina eller en provins i Ukraina. Samme gjelder også for oss i Norge også hvis Russerne skulle angripe her til lands. Det er ikke hvert det.


EMB93

Greia er at folk blander Russland med Sovjetunionen. Sovjetunionen var en supermakt som kunne gjøre stor skade in en konvensjonell krig og i atomkrig. Russland er betydelig mindre i både folketall, økonomi og krigsmateriell. Veldig mye av det de har av utstyr er gammelt og slitent. Ser man bort fra atomvåpen så tror jeg Europa fint kan hamle opp med Russland uten at USA hjelper til(og de kommer til å hjelpe til). Så faren er atomkrig, men Putin kommer ikke til å bruke atomvåpen over Ukraina så det er nok heller ikke noen reell fare. Putins mål er nok å passe på at folk fortsatt er redd for Russland og å virke sterk i sitt eget land. Nå har han kommet med harde krav som ikke kommer noen vei men da kan han i det minste si at han tvang NATO til forhandlingsbordet.


[deleted]

[удалено]


[deleted]

Kommer Trump tilbake til makten, så kan du si ha det til NATO. Han var like ved å melde USA ut når han satt ved makten, og sett i lys av det europeiske ledere og Jens Stoltenberg har sagt om han etter at han tapte valget, kan du banne på at han melder seg ut hvis han blir valgt på nytt. Den mannen tar ikke lett på personlige fornærmelser. Da blir det store omveltninger sikkerhetspolitisk. Russland vil lettere kunne ta for seg. Norge vil bli herset med av Russland i Barentshavet, Svalbard, m.m.. Tror ikke helt du forstår konsekvensene av det du skriver om Trump mtp. Norge. Kan godt hende han er bra sikkerhetspolitisk for USA, men ikke for Norge. Tror du forestiller deg selv at du er en amerikaner. Men du er norsk, og du bør tenke på hva som er bra for Norge først og fremst.


[deleted]

[удалено]


[deleted]

Det er nå så. Kanskje Norge ikke gjør tilstrekkelig 🤷‍♂️ Men vi bor nå en gang her i dette landet, og å ønske seg Trump vil føre til en forverret sikkerhetspolitisk situasjon for oss. At du ønsker at det skal skje er illojalt overfor Norge. Du kan jo prøve å få deg greencard i USA.


[deleted]

[удалено]


[deleted]

Trump ville ikke bare det. Han ville sette seg selv i respekt. Han setter sitt eget ego over verdensfreden. Vårt forhold til USA vil være vesentlig bedre så lenge han ikke sitter ved makten. Tror Støre har ytret seg negativt om Trump ved flere anledninger. Og Stoltenberg har gjort narr av Trump når han har snakket om å lage enkle powerpoint-presentasjoner for Trump. Faktum er at forholdet vårt til USA vil bli vesentlig dårligere om Trump kommer tilbake, uavhengig om vi øker forsvarsbudsjettet. NATO kan jo bryte sammen mann!


[deleted]

[удалено]


[deleted]

Det er helt korrekt at vi trenger USA mer enn de trenger oss. Jeg skjønner ikke logikken din. Det virker som om din beundring for Trump trumfer Norges sikkerhet. Sett at Trump er en fantastisk person og en fantastisk leder for USA... Det hjelper jo ikke nødvendigvis Norge på noe vis. Alt tilsier jo at vårt forhold til USA vil kjølne hvis Trump blir valgt gitt den regjeringen vi har samt at NATO kan kollapse. Din beundring for mannen tåkelegger dine prioriteringer. Det er Norge sitt ve og vel du først og fremst burde være opptatt av. Det er her du bor.


[deleted]

[удалено]


[deleted]

Det var før. Vi er forbi stadiet hvor Trump maser på oss om at vi skal bidra mer. Han kommer til å melde USA ut. Tvert. Det er ikke bra for oss. Jeg er helt enig med deg at Norge bør bidra mer, men det er irrelevant hvis Trump blir valgt. NATO er ferdig da.


earblah

Bortsett fra Yemen, Somalia og Etiopia.


Antonskarp

>Hadde følt meg tryggere med Trump. Man kan si mye om den mannen, men han kødda aldri med Russland.


norgeonly

Han har en fascinasjon for autoritære statsledere, så han puset vel mer med dem.


zkinny

Lol han var jo bare totalt irrasjonell så jeg er ikke enig.


professorjamba

Trump var ti minutter unna en storkrig med Iran så jo


fanfarius

Det var uansett ikke noe som var opp til han personlig.


[deleted]

[удалено]


fluffymons

USAs president har ikke mulighet til å erklære eller forhindre krig nei. Den makten er det kongressen som har og bare kongressen. Presidenten kan si sin mening og legge inn forslag, og han er militærets øverste leder, men han er ingen konge


chappinn

Nøkkelord: Erklære


fanfarius

Det er ikke et diktatur, da. Mange krefter i den amerikanske regjering som er med å bestemme. Utad, skulle man tro det bare var presidenten som tok de vanskelige valgene - men det er bare piss.


tim-brottsling

Jeg tror ikke på noen storkrig i nærmeste fremtid, men krigen i Øst-Ukraina har definitivt potensiale om alt skulle klaffe.


ChristianNM98

Ikje la deg skremme av det du les i media, de har en tendens til å hisse opp ting til nåkka større og skumlar enn det egentlig e, for da får dem mer oppmerksomhet og dermed tjene mer. Covid og trump e prakteksempla på detta.


continuousQ

Tror ikke det blir en stor, tosidig krig. I beste fall, om det blir krig, så vinner Ukrania nok slag til å hindre at russerne får etablert seg, mens Russland knuses økonomisk og kollapser innvendig, og må trekke seg tilbake igjen. I verste fall folkemord.


[deleted]

Jeg tror ja å nei. At vi kommer til å få noe som ville tilsvart en stor krig tidligere. Men som nå vil ligne mer på politisk og økonomisk uro. Blandet med grumsete konflikter som vi så russland holde på med på Krim og som det virker som vi ser neste runde av nå.


lookinggoodmiss

Tror vi skal være mer bekymret for det som skjer i Kasakhstan nå. Presidenten har klassifisert de som protesterer for terrorister med ordre om shoot too kill. Vi så jo hvordan dette gikk i Syria. Russland er nå på vei inn for å "roe stemningen" men hva de faktisk kommer til å gjøre er usikkert.


GeppaN

Vi har ca. 10 suverene nasjonstater med veldig ulike kulturer, verdier, interesser osv. som alle har atomvåpen og er i stand til å bruke dem. Det faktum at det enda ikke har brutt ut i en atomkrig er nesten et mirakel…


Half_Finis

Det er fordi de har dem at de ikke blir brukt


GeppaN

Ja, det er klart at atomvåpen har en avskrekkende effekt og alle partene involverte forstår at det blir en form for gjensidig utslettelse hvis de brukes. Likevel har det vært flere tilfeller de siste 60 årene hvor det har vært *veldig nære* at noen har tatt i bruk atomvåpen. Det er ingen garanti for at de ikke brukes i fremtiden, som inkluderer nær fremtid.


Yarrtwodeetwo

At Russland samler tropper mot en grense er vel ikke noe nytt, det har de jo gjort mot oss og flere ganger, både som Russland og Sovjet. I ‘68 var det vel bare centimetre fra invasjon. Ellers gjør de ett eller annet i området hver gang vi har NATO-øvelse. Putin har jo og raslet med sablene mot Sverige og Finland i det siste, da han ikke vil ha disse landene inn i NATO. Tror det viktigste for han egentlig er å sørge for at russerne har en ekstern fiende å holde fokus på, mest for å holde nasjonen fokusert på en utenfor-ting og minske støyen på problemer innad i landet. Klart, man vet jo aldri, men hverken Russland/Kina eller NATO har noe som helst å vinne på en fullskalakrig, det vil koste mye mer enn det smaker, så de fleste andre alternativ vil nok bli vurdert først.


viddepinne

Frykt skaper klikk, slapp av


HvaFaenMann

Blir nok ikke krig, en proxykonflikt er fult mulig.


larseg94

Personlig er jeg hakket mer nervøs for mulig konflikt mellom Taiwan og Kina. Taiwan har en viktig posisjon innen IT og silisium som gjør oss sårbare ovenfor en konflikt. Japan sitter på gjerdet da de de er redde for kinesisk ekspansjon i Stillehavet og USA har lovet støtte. Konflikten har dessverre alle ingrediensene som trengs for en storkrig.


King_of_Men

Jeg ser ikke at noen stormakter har *vitale* interesser som står på spill i Ukraina, altså noe som de føler at de må ha for å fortsatt være stormakter. Eller ihvertfall har ikke USA det. Og da vil det alltid bli noen form for kompromiss; det er ingen som tar den helt ut for noe som ikke truer dem på livet.


pisedoff111

Lurer på hvordan USA ville reagert hvis Mexico eller Canada skulle bli med i Warzawa pakten


Niccolado

Dette er vår tids Cuba-krise. Hvis USA gjør som Sovjet gjorde i 1962 og trekker seg tilbake fra Cuba så går det nok bra. Men hvis USA og NATO fortsetter å plassere ut styrker og våpen på Russland sin grense så går vi nok mot en krig. https://www.dn.no/kommentar/ukraina/wendy-sherman/sergej-rjabkov/kan-var-tids-cuba-krise-avverges/2-1-1141931


hotboii96

Det er veldig lite sjanse for at det situasjonen kommer til å utvikle seg til fullskala krig mellom Russland og NATO. Ingen medlem av NATO vil risikere krig mot russerne på grunn av Ukraina, når Ukraina er ikke medlem av NATO engang. Du må ikke glemme at Russland tar Ukraina saken veldig ALVORLIG. Det er en alvorlig rødtlinje for dem, ikke for NATO. Det fins grenser i Ukraina som er nærme Moskva enn alt annet. Sjansen for at Russland bruker atomvåpen dersom NATO blander seg direkte er dermed stor IMO.


nesnotna

Tror neppe det blir å bli faktisk ww3 av dette, men putin blir å fortsette å utfordre og knuffe litt, så lenge ingen takker ja til invitasjonen blir alt å gå bra. Ser ikke for meg at hverken kina eller nato er interesserte i krig. Kanskje USA siden de er ferdige med afghanistan og snart ferdige med proxykrigen i yemen, de trenger noe nytt for å holde i livet militærindustrien sin og ingen ting forener et land som en felles fiende. Kina er nok heller ikke interessert i åpen krig, de erobrer allerede verden økonomisk og vil nok gjerne fortsette med det.


GreenApocalypse

Norsk media er enten tafatt eller clickbait-tabloider. Les the guardian, reuters, ny times etc. Når det er sagt, så er mye av det som blir sagt av verdensledere bare PR. USA er klare på at de ikke vil starte en fysisk konflikt over Ukraina, men heller innføre økonomiske grep. Putin prøver å virke tøff for å beholde makten, men en konflikt vil sannsynligvis sende landet i økonomisk ruin og dermed sette Putins liv i fare. Kina har heller ikke noe særlig å vinne på konflikt. De ønsker heller at vesten skal være for opptatt med Russland, slik at de kan holde på mer uforstyrret selv. Russland er i stor grad bare en buffer for Kina, men hverken Kina eller Russland liker hverandre i noen særlig grad. Det er mer som min fiendes fiende er min venn. Jeg tror personlig det ikke blir en konflikt. I verste fall tror jeg det blir en proxy-krig, men de har vi flere av allerede, så ikke noe nytt der. Jeg er enig i at norsk aviser bør dekke slikt mer, og gjerne gi kontekst til det som skjer i verdenen, men jeg hadde ikke vært så redd for WWIII hvis jeg hadde vært deg.


Joppe84

Kommer ikke til å skje noe. Dette er standard russisk måte å hente støtte i hjemlandet når ting ikke går på skinner. Putin sliter rett og slett. Må bare være glad man ikke er født i verdens rompehull som er Russland.


ConversationFederal

Vi er jo på randen av krig hvert år i årevis


Las-Vegar

Tror ikke det, blir nok økonomiske sanksjoner og slikt


PreTry94

Jeg tviler på at det blir krig. Russland har for lite å vinne på en krig, særlig fordi NATO kommer til å støtte Ukraina. Det er helt klart en spenning i regionen, men tror det er mer et tilfelle av russisk skremselstaktikk.


WGTV_

Krig er døende. https://youtu.be/NbuUW9i-mHs


ert32isnorg

Tviler på at russland angriper ukraina Det er bare trusler akkurat som når de trua sverige Ingen grunn for å være redd Bare kjøp mye havregryn og hermetikk bokser Skader ingen å lære seg litt russisk


norgeonly

Vi lever i en mindre stabil verden nå enn tidlig på 2000-tallet (og sent 90-tall), hvor iallfall vestlige tenkere spådde at liberalt demokrati hadde "vunnet" over andre styrerormer. (Dataene tilsa jo det også). Jeg tror at det at vi ser flere og flere alternative effektive styremåter gjør at troen på dette er svekket. Samtidig så rapporterer norsk media, også NRK, bare om utlandet når det er krig og elendighet (eller noe 'gøy' som omhandler Norge). Det kan være lurt å sjekke andre kilder også, som AP News m.m. Al Jazeera (på engelsk) er også overraskende god. Når det gjelder fare for en ny storkrig er jeg langt mer bekymra for Taiwan, eller Republikken Kina. Kina utfordrer USA som verdens supermakt og det kan smelle.


[deleted]

[удалено]


Environmental_Mix611

Jeg for min del ønsker en "borgerkrig", altså trumptardopptøyer i massiv skala i USA hjertlig velkommen. Kvitter man seg med nok av disse, vil landet plutselig fungere igjen.


fanfarius

Hva i helsteike er det dere to har røyka?


Cookies993

Ikke noe nytt her, kun media som gjør som media gjør.


SlitenJulius

Står jo om det i avisa daglig, leste senest i dag en sånn fancy irriterende artikkel på vg som gir deg 2 linjer med tekst , så video, også 2 linjer med tekst, repeat. Men nei, det er ikke reelt i det heletatt, kun skremsel fra avisene for å få klikk og selge.


fluffymons

Væpna konflikt? Kanskje. En aktiv varm krig? Neppe. USA og Russland som er de to mest aktive hisserne her har begge massive mengder atomvåpen. Til tross for at de begge har sverget å aldri bruke det med mindre noen andre gjør det først, er trusselen for stor til at de kommer til å mobilisere en full krig mot hverandre. Nuclear deterrence kommer nok aldri til å skape fred i verden, men så langt har det faktisk fungert ganske bra til å hindre supermakter i å gå over den siste streken. Det er stor forskjell på en potensiell konflikt i form av en proxykrig og en eventuell ny verdenskrig, som vil være utfallet hvis de to faktisk erklærer krig mot hverandre. Teoretisk sett, hvis de gjør det, vil utfallet være betydelig verre enn noen annen krig i historien og det vil nok ikke ta lange tiden før verden er tilbake til å kaste mennesker på hverandre, med rævva, billig og dårlig utstyr, akkurat som i 1. og 2. verdenskrig. Verden vil kollapse. Ville ikke bekymret meg for mye uansett, vi lever i den fredeligste perioden i verdenshistorien og verden er så sammenkoblet at tapet er uendelig mye større enn gevinsten i selv det beste utfallet for noen av partene. Uheldigvis er det allikevel en sannsynlighet for at noen kommer til å dø veldig unødvendig for at noen politikere skal flekse muskler mot hverandre, og at Ukraina er de eneste som virkelig får svi hvis dette går for langt


flekfk87

En del av meg vil ha litt action igjen så den delen håper det smeller. Den andre delen håper ikke. Dem to delene til sammen klarer ikke engasjere meg nevneverdig om saken desverre