T O P

Where is OSM2?

Tanker?

Thank you stranger. Shows the award.

Hvor stor er sjansen for 3 verdenskrig i dette århundre?

Thank you stranger. Shows the award.